photo_2017-11-16_22-06-0

ماده صدف

photo_2017-11-16_22-31-22


کبوتر نوک قنار ماده صدف

برای خرید و مشاوره با شماره 09108537648 تماس بگیرید

IMG_20171114_182010m

جوجه جیر نوک قنار

IMG_20171114_182010m

photo_2017-11-13_23-36-57nIMG_20171114_182002k

 

کبوتر نوک قنار زینتی از بهترین نژادهای اصیل ایرانی
برای خرید و مشاوره باشماره 09108537648تماس بگیرید

photo_2017-11-13_23-36

کبوتر نوک قنار. جوجه جیر

کبوتر نوک قنار زینتی از بهترین نژادهای اصیل ایرانی

برای خرید ومشاوره باشماره 09108537648 تماس بگیرید.

photo_2017-11-13_23-36

photo_2017-11-13_23-34-4

کبوتر نوک قنار نر سالار

photo_2017-11-13_23-35-3photo_2017-11-13_23-34-4
کبوتر نوک قنار زینتی از بهترین نژادهای اصیل ایرانی

برای ارتباط با ما به شماره 09108537648 تلگرام دهید ویا با این شماره تماس بگیرید