جوجه ماده سفید

کبوترهای نوک قنار زینتی نر و ماده از بهترین نژادهای اصیل ایرانی
برای خرید و مشاوره با شماره 09108537648

نر سفید پادشاه


نرسفید پادشاه بسیار زیبا از نژادهای اصیل نوک قنار در ایران
برای مشاوره و خرید با شماره 09108537648 تماس بگیرید.

کبوتر نر لیموییکبوتر نر بسیار زیبا از بهترین نژادهای نوک قنار اصیل در ایران
شماره تماس 09108537648

کبوتر نر همابرای دیدن عکسهای دیگر کلیک کنید.
شماره تماس 09108537648

نر شاه پسر


برای خرید باشماره 09108537648 تماس بگیرید.
بهترین کبوترهای اصیل نوک قنار در ایران

جوجه پشتار چهار پر به کنار

یک جفت جوجه پشتار بسیار زیبا فروشی با قیمت مناسب
برای خرید با شماره 09108537648 تماس بگیرید