کبوتر نوک قنار نر لیون

photo_2017-11-13_23-35KL

کبوتر نوک قنار نر یک ساله از اصیل ترین نژاد نوک قنار ایران

این کبوتر زیبا آماده فروش می باشد

برای خرید تماس بگیرید09108537648

این کبوتر از نسل بهترین کبوترهای نوک قنار استاد حسنلو می باشدکبوتر نوک قنار نر لیون

 

کبوتر نوک قنار نرلک دوش الماسی. کلیک کنید

نر یک ساله بسیار زیبا با چشمان سیاه و نژاد شناخته شده و مطرح در ایران

این کبوتر زیبا آماده فروش می باشد

برای خرید تماس بگیرید09108537648

لک توش الماسی