کبوتر نوک قنار نر سالار

photo_2017-11-13_23-35-3photo_2017-11-13_23-34-4
کبوتر نوک قنار زینتی از بهترین نژادهای اصیل ایرانی

برای ارتباط با ما به شماره 09108537648 تلگرام دهید ویا با این شماره تماس بگیرید